Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Nyheter
  • Societetshusets ordförande har lämnat oss

Societetshusets ordförande har lämnat oss

Bo Andersson som under många år varit ordförande i Öregrunds bygdegårdsförening Societetshuset avled den 2 mars i sviterna av Covid. Det är en stor förlust för Bosses familj och vänner, och för oss i Öregrunds bygdegårdsförening Societetshuset.

Bosse har med sin vitala energi och fantastiska mångkunnighet haft stor betydelse för föreningens arbete. Ett varmt tack till dig Bosse för att du på så många sätt bidragit till att göra Societetshuset till en så vacker och trivsam plats.

Vi tackar också för alla de penninggåvor som skänkts till Societetshuset, till minne av Bo Andersson.

Styrelsen för Öregrunds bygdegårdsförening Societetshuset