Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Månadslunch med SPF Havsörnen

Bindande anmälan senast fredag 17 januari kl 20.00 till Carin Svensson, 070-433 07 16, mail 017330716@telia.com eller Ingalill Vigmostad, 070-385 23 00, mail il@arbetedirekt.se