Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Om oss

Öregrunds Bygdegårdsförening Societetshuset förvaltar och utvecklar Societetshuset.

Societetshuset ligger i badhusparken vid havet.

Fastigheten ägs av Östhammars kommun men Öregrund Bygdegårdsförening Societetshuset har ett flerårigt nyttjanderättsavtal. Föreningens styrelse ansvarar för den löpande driften. Årsstämman väljer styrelse och beslutar om föreningens budget, bland annat om större satsningar och hyres- och medlemsavgifter. Här kan du läsa protokollet från årsstämman 2023.

Flera olika föreningar möts regelbundet i Societetshuset. I övrigt används Societetshuset  på många olika sätt: för bröllop och andra stora fester, men också för konferenser och konserter.

Hyresinkomsterna används för att hålla huset i skick. Sedan återinvigningen i slutet av 1990-talet har köket byggts ut och huset målats både in och utvändigt flera gånger. Ett gammalt hus kräver omsorgsfull omvårdnad!

Du är välkommen som medlem i föreningen om du vill vara med och utveckla Societetshuset!