Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Boka
  • Viktigt information om teknik och annan utrustning

Viktigt information om teknik och annan utrustning

Här lite annat som är bra att veta när du är i Societetshuset.

Låsning/Larm

Huset är försett med larm för inbrott och brand. Övre låset på entrédörren till köket är larmlåset. När Du låst upp det övre låset och röda indikeringslampan slocknat är huset inte larmat.

Lås då upp det undre låset som öppnar dörren.

Innan du lämnar huset ska du kontrollera så att ytterdörren och dörren till stora altanen är stängd och låst. Det är också viktigt att du kontrollerar så att ingen är kvar i huset innan Du låser och slår på larmet på ytterdörren (rörelsedetektorer aktiveras).

Skulle Du misslyckas så att larmet går, stäng av det genom att vrida om nyckeln i larmlåset på ytterdörren (det övre låset)

Om larmet går på grund av ex.vis rökmaskin (vilket är förbjudet att använda) och utryckning sker debiteras detta hyresgästen. Ring numret som står på anslagstavlan om larmet går av misstag. .

Fläktar

Till vänster i huvudentrén finns ett skåp för elsäkringar och fläktreglage. På insidan av dörren finns instruktion för fläktarna.

Bild- och ljudanläggning

I stora salen finns projektor med ljud samt duk för bild/filmvisning. Enhet för visning kan anslutas via HDMI-kabel som via befintliga konverterare även kan anslutas till  USB-C port, mini displayPort och HDMI-D port.

Ljudanläggning med två mikrofoner samt headset avpassade för tal finns . Ingång till ljudanläggningen är 3,5 mm kabel (rund). Hörselslinga finns för de med hörapparater, och fungerar när mikrofon/ headset är kopplade via ljudanläggningen. Observera att hörselslingan bara fungerar i stora salen.

Diskmaskin

Maskinen doserar automatiskt mängden diskmedel, det är viktigt att disken sköljs av ordentligt innan den placeras i diskmaskinen. Se instruktion på väggen vid diskmaskinen.

Ingen musik efter kl 01.00

Strömmen bryts vid detta klockslag. Det är av  hänsyn till grannarna och en förutsättning för att Societetshuset ska kunna användas för fester med musik. Tyvärr har klockslaget inte alltid respekterats och därför har vi tvingats lösa problemet på detta sätt. Ljuset i köket fungerar efter kl 01.00.

Extra bord och stolar

Extra bord förvaras i förrådet intill soprummet. De har samma storlek som ordinarie bord.

Extra stolar finns i förrådet som ligger till vänster i Forsmarksrummet (det mindre rummet innanför stora salen).

Övrigt

Mer informationen finns i den blå mappen som ligger i köket, bland annat finns där en särskild ”checklista”.