Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Societetshusets historia

Societetshuset var en flitigt använd samlingspunkt under badortsepoken. Efter år som fabrikslokal och visst förfall bestämde sig Öregrundsborna på 1990-talet att de åter ville göra Societetshuset till en samlingslokal.

Initiativet till att bygga Societetshuset togs av Öregrunds badstyrelse år 1893. En ny mötesplats behövdes för badanläggningen som byggts upp i Öregrund under 1880-talet. Det fanns redan ett kallbadhus, en park och ett varmbadhus med umgängessalong. Men salongen låg ovanför varmbadhusets pannrum och var alltid för varm. Därför bestämde sig badanläggningens styrelse för att bygga ett separat Societetshus. Huset invigdes 1894 och användes sedan flitigt under badortsepoken.

På 1950-talet hade intresset för badanläggningen klingat av. Societetshuset användes under några årtionden som industri- och lagerlokal och fick förfalla.

Östhammars kommun blev så småningom ägare till huset. På 1990-talet planerades en försäljning, men då beslöt sig Öregrundsborna för att de åter ville göra Societetshuset till en gemensam samlingspunkt.

Huset rustades med hjälp av ideella krafter och ekonomiska bidrag från Öregrundsbor och företagare. År 1998 var det dags för återinvigning av detta vackra trähus från förra sekelskiftet.

Stig Sandelin har sammanställt fakta och berättelser från badortsepokens Öregrund. Allt material finns upplagt på webben. Här kan du läsa Stig Sandelins berättelser om Öregrund som kurort.