Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelse och medlemskap

Som medlem kan du delta i föreningens aktiviteter och ge förslag på hur verksamheten ska utvecklas. Årsstämman fattar övergripande beslut, styrelsen planerar och samordnar det löpande arbetet.

Via formuläret längst ner på sidan kan du ansöka om medlemskap antingen för dig själv eller för din familj/förening. Medlemsavgiften är 150 kr/år för privatpersoner och 250 kr/år för familjer (här kan familjemedlemmar upp till 20 år ingå). Medlemsavgiften betalas in på PG 462 26 84 – 1, eller  Swish 123 225 9612, senast 31 mars för innevarande år.

Ansökan om medlemskap.

När du varit medlem i två år får du rabatt när du hyr Societetshuset – se prislistan. Årsstämman brukar hållas i mars varje år, alla medlemmar kallas i god till mötet. Här kan du läsa föreningens stadgar.

Styrelseledamöter under 2023:

Thommy Myhrberg, ordförande

Lars Sundqvist, sekreterare

Peder Waern, fastighetsfrågor

Hasse Gille, fastighetsfrågor

Anders Borén, fastighetsfrågor

Maud Westerberg, bokningar

Agneta Hultqvist, köksmaskiner

Helen Sahlén

Annika Rudolphson

Du når styrelsen via kontakt@societetshuset.nu

Så här hanterar föreningen dina personuppgifter.