Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Månadsmöte SPF Havsörnen

Lunch med måltidsdryck (vatten, öl), kaffe och kaka.

Anmälan senast fredag före månadsmötet till: Carin Svensson 0704 330716, 017330716@telia.com eller till Birgitta Aggeborn 0765 822025, aggeborn@hotmail.com