Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årsmötet framflyttat

På grund av covid-pandemin och restriktionerna för hur många som får samlas har styrelsen för Öregrunds bygdegårdsförening Societetshuset beslutat att årsmötet för 2021 kommer att genomföras under andra halvåret. Detta är i linje med rekommendationer från Bygdegårdarnas riksförbund. Kallelse kommer att skickas ut  stadgeenligt, det vill säga minst 14 dagar före årsmötet. Arbete med bokslut, verksamhetsberättelse och revision av föreningens verksamhet under 2020 pågår. Mejla styrelsen om du har frågor: kontakt@societetshuset.nu